Mijn profiel

PolPro staat voor Mark Poley Project- en Procesmanagement

Mijn profiel

Mijn profiel

De wereld verandert snel en de steden zijn smeltkroes, brandpunt en koploper in die veranderingen. De maatschappij staat aan het begin van de 4e industriële revolutie. De impact en weerslag van deze en volgende revoluties is niet te voorspellen, maar van de vorigen was deze groot. Duidelijk is dat de stad continu in ontwikkeling is en blijft. De gelijktijdige verschuiving van de bouwopgave van de stadsuitbreiding naar bestaand stedelijk gebied leidt tot de complexe uitdaging om te vernieuwen en vaak te verdichten in de vaak “weerbarstige” stad: een bestaande omgeving met beladen gevoelens en bestaande belangen.

“Niet van baksteen. De stad ademt: woorden, gezichten, een groene schittering, licht en donker, schaduwen, een lach. Zij heeft een ziel.” Kontrast, 2013 ​

Referentieprojecten

PolPro bedreven in stedelijke ontwikkeling

Project Bewust Tijdelijke Erfpacht

Project Bewust Tijdelijke Erfpacht

Kwartiermaker Bewust Tijdelijk Erfpacht Rotterdam kent nog 25.000 Tijdelijke Erfpachtcontracten, waarvan een gedeelte tijdelijk afgekocht....
Expertpool Stikstof

Expertpool Stikstof

De ontwikkeling van Nederland lijkt op slot te zitten. Door overmatige stikstofdepositie gaat de natuur...
Project Eigen Woning

Project Eigen Woning

Al 20 jaar adviseer ik over complexe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van woningen en...
Gebiedsontwikkeling Westoever

Gebiedsontwikkeling Westoever

De Westoever Den Helder is een plek, waarin veel facetten van Den Helder samen komen:...
Gebiedsontwikkeling Gebrandytoren

Gebiedsontwikkeling Gebrandytoren

Op de percelen rond de Gerbrandytoren heeft de gemeente IJsselstein samen met de eigenaar en...
Herontwikkeling Abbink Spainkstraat

Herontwikkeling Abbink Spainkstraat

De voormalige LTS aan de Abbink Spainkstraat is eigendom van de gemeente, staat leeg en...
Aanjaagteam woningbouw

Aanjaagteam woningbouw

Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit. Vanuit het Rijk is 1,3 miljoen...
Afstoot Mijnbouw Delft

Afstoot Mijnbouw Delft

De TU Delft heeft in 2019 een campusstrategie vastgesteld waarin het gaat om optimaliseren van...
Glasfabriek Schiedam

Glasfabriek Schiedam

Het is een kenmerkend beeld: de silo’s van de voormalige glasfabriek aan de Buitenhavenweg, waarin...
Firma van Buiten

Firma van Buiten

Er zijn projecten waarbij het vooral bijzonder en leuk is om er aan te mogen...
Pivot Park Oss

Pivot Park Oss

De voormalige onderzoekslocatie in Oss van Organon is omgevormd tot een hotspot voor onderzoeksbedrijven in...
Science Park Fonds

Science Park Fonds

De TU Delft biedt ruimte aan startende bedrijven om haar kennis naar de markt te...

Contact

Neem contact met mij op

Contact

PolPro

Paardenboonhof 1
2952 EH Alblasserdam

Email: info@polpro.nl

    Naam

    E-mail

    Telefoon

    Onderwerp

    Bericht