Gebiedsontwikkeling Westoever

De Westoever Den Helder is een plek, waarin veel facetten van Den Helder samen komen: historie, landschap, de maritieme wereld, industrie, sport, werken en wonen. Het is daarmee een complex gebied.  De Westoever is door de gemeente aangewezen als een transformatiegebied. Havengerelateerde programma’s trekken weg en de maritieme functie van de kades verdwijnt langzamerhand. Den Helder heeft weer behoefte nieuwe woningen. Op de grotere schaal wordt er nagedacht over het afmaken van de Linie. De complexiteit, de te verwachten looptijd van herontwikkeling en de investeringen die hiermee gemoeid gaan maken dit een echte uitdaging. Vanuit de gemeente Den Helder heb ik vorm gegeven aan deze uitdaging door het formuleren van de uitgangspunten en de uitwerking naar het Masterplan. Door verschuiving van de opgave van woningbouw naar scholen is mijn betrokkenheid in 2022 afgebouwd. Wel heb ik succesvol zorggedragen voor de verwerving door de gemeente van het voormalige spooremplacement. Een strategische verwerving, noodzakelijk voor elke transformatie.

Tijdsperiode: 2020 – 2022