Project Bewust Tijdelijke Erfpacht

Kwartiermaker Bewust Tijdelijk Erfpacht

Rotterdam kent nog 25.000 Tijdelijke Erfpachtcontracten, waarvan een gedeelte tijdelijk afgekocht. Dat wil zeggen dat op termijn de gemeente en de erfpachter afspraken zullen gaan maken over een eventueel vervolg. Tijdelijk erfpacht kan effect hebben op bijvoorbeeld de waardering van de woning en de mogelijkheden om de woning te financieren. Niet alle erfpachters zijn zich bewust van deze effecten en dit kan daardoor leiden tot onverwachte en onaangename situaties.

De gemeente wil een campagne starten om alle betreffende erfpachters te benaderen en meer bewust te maken. Daartoe informeert zij de erfpachters ook individueel. De verwachting is dat dit zal leiden tot verhoogde communicatie met de erfpachters en wellicht meer aanvragen om het tijdelijk erfpacht te converteren naar eigendom of eeuwigdurend afgekocht erfpacht.

Ik lever binnen het team mijn bijdrage op basis van mijn eerdere werk in Utrecht. Als kwartiermaker toets ik verder de uitvoerbaarheid van de besluitvorming die hierover nog moet gaan plaatsvinden en tref ik voor zover mogelijk de voorbereidingen voor het opzetten van de benodigde projectorganisatie die invulling kan gaan geven aan dat besluit. Bijvoorbeeld het opstellen van een strategie om te komen tot de benodigde extra capaciteit.

Tijdsperiode: 2022 – Heden