Expertpool Stikstof

De ontwikkeling van Nederland lijkt op slot te zitten. Door overmatige stikstofdepositie gaat de natuur achteruit en kunnen vergunningen niet worden verleend. Jarenlange intensivering in de industrie en agrarische sector eisen hun tol. Sinds de gerechtelijke uitspraken in 2019 wordt gezocht naar en gewerkt aan een regeling die uitvoerbaar is en stand houdt. Het is een beladen onderwerp en vol in de aandacht van politiek en media. Recentelijk heeft in 2022 Commissie Remkes hier nog over geadviseerd. Het vereist samenwerking tussen Rijk, Provincies en overige belanghebbenden. De 12 provincies hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid maar trekken waar mogelijk gezamenlijk op en laten zich gezamenlijk bijstaan door BIJ12.

Binnen BIJ12 en specifiek het Expertiseteam Stikstof en Natuur mag ik een pool van circa 10 specialisten coördineren die voor de provincies werken aan het Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur. Daarbij zorg ik dat de specialisten optimaal hun werk kunnen doen en stimuleer ik de onderlinge samenwerking binnen deze complexe opgave.

Tijdsperiode: 2021 – Heden