Aanjaagteam woningbouw

Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit. Vanuit het Rijk is 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor deze inzet van expertise op het gebied van de plan- en vergunningsfase in de provincie Overijssel. In aanvulling hierop heeft Provincie Overijssel besloten een Provinciaal Aanjaagteam Woningbouw in te richten. Als Expert coach, ondersteun en inspireer ik gemeenten in Overijssel bij gebiedsontwikkelingen.

Ik heb de gemeente Steenwijkerland bijgestaan in het maken van een plan voor een gebiedsontwikkeling met corporatie en ontwikkelaar. Daarbij heb ik vooral gespiegeld en ervaringen uitgewisseld met de projectmanager en geholpen met structurering van de besluitvorming.

Tijdsperiode: 2021 – 2022