Mijn profiel

“Niet van baksteen. De stad ademt: woorden, gezichten, een groene schittering, licht en donker, schaduwen, een lach. Zij heeft een ziel.” Kontrast, 2013 ​

De wereld verandert snel en de steden zijn smeltkroes, brandpunt en koploper in die veranderingen. Duidelijk is dat de stad continu in ontwikkeling is en blijft. De gelijktijdige verschuiving van de bouwopgave van de stadsuitbreiding naar bestaand stedelijk gebied leidt tot de complexe uitdaging om te vernieuwen en vaak te verdichten in de vaak “weerbarstige” stad: een bestaande omgeving met beladen gevoelens en bestaande belangen. Elke opgave is opnieuw een balans tussen het bestaande en de nieuw toe te voegen functies en kwaliteiten. Integrale planvorming staat centraal bij stedelijke ontwikkeling. Stedelijke ontwikkeling is voor mij het door partijen vanuit verschillende drijfveren gebiedsgericht gezamenlijk fysiek te ontwikkelen van delen van de stad om ze zo economisch en maatschappelijk duurzaam vitaal te maken en te houden en zo de stad te versterken.​

Stedelijke ontwikkeling is en blijft mensenwerk. Alleen door gezamenlijk met continue respect en vertrouwen komt stedelijke ontwikkeling echt tot stand. Juist in dit speelveld komt ik goed tot mijn recht. Ik heb zoals uit de referenties naar voren komt mijn sporen verdiend in het vastgoed en ben door opleiding en ervaring ter zake uitermate deskundig. Ik heb het vermogen tot het aanbrengen van structuur, ik ben resultaatgericht, werk objectief transparant en heb de duwkracht en de lange adem om met mijn teams projecten af te maken. Bij mij draait het om het samenwerkingsproces en samen bereiken van concrete, liefst tastbare, resultaten. Ik ga daarbij voor de WinWinWin. Alleen dan worden de gezochte duurzame en noodzakelijkerwijs gedragen oplossingen gevonden. In het samenspel krijgt niet iedereen altijd volledig zijn zin.​

PolPro staat voor Poley Project en Procesmanagement. PolPro draait dus om mijn inzet. Ik stel mijzelf hoge eisen, zowel inhoudelijk als procesmatig, en verwacht niet minder van anderen. Onprofessioneel, te eenzijdig of te opportunistisch gedrag werkt averechts. Ik ga voor en met mijn teams door het vuur. Het liefst werk ik aan urgente complexe en financiële vraagstukken, waarbij het uiterste gevraagd wordt van creativiteit en oplossend vermogen, de noodzaak en mogelijkheid om samen te werken met de echte experts en gelijktijdig het proces in goede banen te leiden om tijdig tot een overtuigende oplossing te komen. Daarbij mag het advies ook voor de deadline worden afgegeven, hoeft het advies niet onnodig te worden uitgekauwd en heiligt het doel soms het ter discussie stellen van uitgangspunten en dogma’s. ​

Linkedin