Verkoopmonitor

LogoVerkoopmonitorMet de Hoogvlietmonitor en de Zuidoostmonitor is jarenlang op een uniforme wijze informatie verzameld over de ontwikkeling, bouw en verkoop van nieuwbouwwoningen in de herstructureringswijken Rotterdam Hoogvliet en Amsterdam Zuidoost. Het maken van de monitor is nooit een doel op zich geweest, wel het geven van een impuls aan de samenwerking tussen de partijen. Die impuls werd verkregen door het hebben van overzichtelijke periodieke rapportages op basis waarvan partijen tijdens bijeenkomsten afspraken konden maken over programma, segment en planning. Het ging niet langer om de eigen interpretatie van de cijfers maar over de gezamenlijke conclusies.

De betrouwbaarheid van de monitor werd gewaarborgd door het vroegtijdig betrekken van de makelaars, het met informatie belonen van de participanten, gebruiksvriendelijkheid bij de invoer en actief appelleren en waar nodig rappelleren. De maandelijks gegenereerde rapportages over de projecten en deelgebieden voorzagen in een informatiebehoefte tussen makelaar en opdrachtgever, opdrachtgevers onderling en tussen opdrachtgevers en de gemeente. Zelf hoefde ik vanuit de gemeente niet meer periodiek op zoek naar verkoopinformatie, deze werd mij op het juiste aggregatieniveau als vanzelf toegemaild.

Vanuit die informatiebehoefte was ik bedenker en oprichter van de Verkoopmonitor. Daarbij heb ik mij altijd technisch laten ondersteunen, eerst door DVTalent en later door Charta Software. Helaas is door de volledige stagnatie van woningverkopen en de daarmee samenhangende bezuinigingen het draagvlak onder partijen voor de Hoogvlietmonitor en vervolgens de Zuidoostmonitor weggevallen en is de Verkoopmonitor gestaakt.

Tijdsperiode: 2004-20012