TU Delft Campus Zuid

Met enorme ambitie is door de TU Delft decennia gewerkt aan de plannen voor dit deel van haar grondgebied van 120ha. De praktijk wijst uit dat de propositie niet aansluit bij de behoefte van de bedrijven met een onderzoekrelatie met de TU Delft. Aan mij de opdracht om dit eerst te constateren, te analyseren en nut en noodzaak te motiveren en oplossingsrichtingen aan te dragen. Nu is het zaak op basis van de ontwikkelkoers te komen tot een verkavelingsplan, geactualiseerde grondexploitatie, uitgewerkte strategie en bestemmingsplan in samenspraak met stakeholders en gemeente.

Ik kijk er nu al naar uit om op het terras plaats te nemen.

Tijdsperiode: 2016 – 2020