Tijdelijke Retail Conradstraat

LogoNSRetailbedrijfDe vastgoedcrisis heeft flink huisgehouden, zo ook in Rotterdam en haar Central District. De planning voor nieuwbouw van met name kantoren moest herzien worden en heeft de gemeente doen besluiten voorlopig af te zien van de ontwikkeling van de twee kantoorlocaties aan weerszijden van de nieuwe stationshal. Dit besluit zorgde voor een aantal nieuwe uitdagingen, alleen al omdat deze gebouwen een functie hadden in de constructie van de perronkap. Daarnaast dreigden deze functieloze bouwterreinen het aangezicht van het nieuwe station aan te tasten.

Vanuit de toenmalige behoefte van NS Retailbedrijf om ook buiten het stations winkels te willen exploiteren en het gezamenlijk streven vanuit gemeente en NS om ook in de tijdelijkheid kwalitatief hoogwaardig invulling te geven aan ten minste één van deze locaties is het idee ontstaan om hier tijdelijke retail te ontwikkelen. In opdracht van NS is door de supervisor, Rients Dijkstra van Maxwan, is een ontwerp gemaakt met een AH-mandjessupermarkt en een levendige schil. Voor dit plan is tot en met omgevingsvergunning uitgewerkt, maar bleek alsnog financieel niet haalbaar.

Mijn rol was initiator van het concept, ik bracht de verschillende enthousiaste belanghebbenden samen hield het proces gaande: “niets proberen was voor ons hier geen optie”

Tijdsperiode: 2010 – 2014