Lobby NPRZ Rotterdam

LogoRotterdam

Voor het oplossen van de problemen op Rotterdam Zuid is de gemeente Rotterdam afhankelijk van subsidies en private investeringen. Dat betekent ook strategisch zichtbare resultaten boeken. Samen met het bestaande team heb ik als toegevoegde katalysator vormgegeven aan het opstellen van een convenant met 5 marktpartijen, 4 corporaties,  ministerie en gemeente in de aanloop richting een nieuw te vormen kabinet.  Mede op basis van dit convenant is in maart 2018 is 130 miljoen euro extra toegezegd vanuit het Rijk voor NPRZ.

 

 

 

Tijdsperiode: 2017