Laan van Puntenburg

LgoNSGroepHet bestaande Hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen (NS) dateert uit 1990. Het kantoor is na jaren van intens gebruik verouderd en het huurcontract met het Basisfonds Stationslocaties is eindig. Dit was de concrete aanleiding voor de hoofddirectie van NS (ExCo) om te laten studeren over het hoe, wat en waar van haar kantoorhuisvesting. Introductie van een nieuwe werkstijl op basis van Het Nieuwe Werken (NS Next) leidt tot een significante daling in de toekomstige behoefte aan kantoorruimte.

Gezien de mogelijke gevoeligheid onder medewerkers is het onderzoek tot aan de locatiekeuze in klein comité uitgevoerd. Vertrek uit Utrecht bleek geen logische keuze en omwille van de noodzakelijke marktwerking is binnen het Stationsgebied Utrecht een brede tender gehouden. Begin 2015 is besloten om in samenwerking met de eigenaar het bestaande gebouw te vernieuwen en te verduurzamen en een kleiner gedeelte ervan tegen gunstigere omstandigheden te blijven huren. Met dit besluit kon ook de organisatie weer regulier bij de ontwikkeling worden betrokken. Medio 2015 is de volgende fase van het project ingeluid door Europese Aanbesteding van de architect en de adviseurs.

Ik ben als inhoudelijk deskundige bij dit project betrokken geraakt om vervolgens als projectverantwoordelijke namens NS als kantoorgebruiker en direct onder de ExCo het projectteam aan te sturen en het project op koers te houden. Door de gevoeligheid en de directe betrokkenheid van de ExCo lag de geëiste kwaliteitsstandaard hoog. De perikelen rond de fraude in Limburg, het onderzoek van de ACM en de parlementaire enquête over Fyra legden het dossier verder onder een vergrootglas. Het op de juiste manier onderbouwd rapporteren en presenteren van de keuzes ten behoeve van de besluitvorming is hierbij tot een kunst verheven.

Tijdsperiode: 2014 -2015