Knooppunten

LogoNSStationsHoe mooi een stationsgebouw er ook uit ziet, een station kan alleen maar echt goed functioneren met een goed stationsgebied en vice versa. Behalve het visitekaartje voor het station herbergt het station ook de ketenvoorzieningen zoals voor de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast heeft NS belangen bij een goede exploitatie van het station en de commerciële stationsvoorzieningen. NS is door haar klanten, de reiziger, centraal te stellen, langdurig als vervoerder, eigenaar en exploitant in een gebied actief te zijn, de concessie die zij verkrijgt vanuit overheden en haar aandeelhoudersstructuur een zeer maatschappelijk georiënteerde organisatie die politiek onder een vergrootglas ligt.

Voortkomend uit de verzelfstandiging heeft NS door het land rechten en belangen met betrekking tot gronden en ontwikkelingen in de stationsgebieden. Deze onderliggende waarde kan door plan- en projectontwikkeling vergroot en verzilverd worden. Vanuit NS wordt daartoe de wisselwerking opgezocht met gemeenten en andere belanghebbenden om de stations stationsgebieden te verbeteren. Investeringen in die verbeteringen moeten wel te relateren zijn aan de reizigerstevredenheid, haar bestaande belangen en de rendementsdoelstellingen. Hoe graag gemeenten het ook anders zouden zien, NS is geen subsidieverstrekker voor onrendabele gemeentelijke ambities. Wel is NS altijd een gesprekpartner, samen zoekend naar de oplossing. Voor de stationsgebieden in de provincies Zuid-Holland en Utrecht heb ik jaren die gesprekspartner, plannenmaker en projectontwikkelaar voor kleine en grote opgaven mogen zijn.

Voorbeelden zijn de ontwikkelingen in Delft, Den Haag Laakhaven, Rotterdam Alexander, Leiden, Schiedam, Gouda en Driebergen-Zeist.  (Commercieel ingestelde ambassadeursrol, vooruitgeschoven inhoudelijke deskundige post).

Tijdsperiode: 2009 – 2014