Merwedekanaalzone

LogoUtrechtDe Merwedekanaalzone in Utrecht, in functie en uitstraling nogal divers, strekt zich langs de westelijke oevers van het Merwedekanaal uit tussen de A12 in Zuid en het Amsterdam Rijnkanaal in Noord. Het gebied gaat in de toekomst fungeren als nieuwe verbinding tussen de binnenstad en de wijken in West. De plannen dateren al van begin deze eeuw, de uitvoering verloopt traag en soms moeizaam. Desondanks dient zich versnipperd over het gebied de vernieuwing al aan! Niet alleen in de vorm van prominente nieuwbouw, maar ook herbestemmingsprojecten zijn nadrukkelijk onderdeel van de veranderingen.

In de Kanaalzone, aan de Overste den Oudenlaan, ligt sinds 1955 een defensiecomplex. Het was in gebruik voor opslag. Deze voormalige werkplaatsen van ondernemer Jan Jongerius staan echter al enige tijd leeg. Na sanering wordt het gebied door het Rijk overgedragen aan de gemeente zodat hier woningbouw kan wonen. Op het terrein staat ook nog de bijzondere villa van deze ondernemer uit 1938. De villa is inmiddels Rijksmonument en geheel gerestaureerd.

De opgave vanuit de gemeente is om hier een invulling te geven aan de uitstaande ontwikkelclaim en gelijktijdig te waarborgen dat een marktconforme transactie wordt gerealiseerd en invulling wordt gegeven aan diverseĀ  raadsmoties. De markt zit gelukkig weer mee en de locatie is in potentie de ruwe diamant die alleen nog maar geslepen hoeft te worden. Aan mij als onderdeel van de gemeentelijke projectgroep de taak om hier de juiste planbegeleiding op los te laten en te komen tot goede afspraken verankerd in een overeenkomst.

Tijdsperiode: 2016 – 2017