HTM deal

LgoNSGroepHet openbaar vervoer gaat worden aanbesteed. Is het niet nu, dan is het over een aantal jaar. Dat was aanleiding voor de gemeente Den Haag om zich te beraden op haar rol in het openbaar vervoer en bij de HTM in het bijzonder.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam zag Den Haag voor HTM geen zelfstandige rol in de toekomst als de lokale vervoerder als het daadwerkelijke op Europese aanbestedingen aankomt.

De gemeente Den Haag ging actief daarom op zoek naar een samenwerkingspartner voor HTM. De NS was als Nederlandse staatsdeelneming en reeds actief in Den Haag een vanzelfsprekende eerste gegadigde.

Op verzoek van het stadsbestuur en de hoofddirecties van HTM en NS is door een gezamenlijke kerngroep gestudeerd op de kansen en bedreigingen van samenwerking. Ik was namens NS Stations de vertegenwoordiger in deze kerngroep. De opdracht voor de kerngroep was niet alleen verhoging van operationele efficiënte, maar nadrukkelijk ook om te komen tot verbetering van de kwaliteit voor de reiziger door het verbeteren van routes en aansluitingen, het verhogen van het comfort en verbeteren van de informatievoorziening. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de stations en haltes en de potentie om daar het voorzieningenniveau te verhogen. Uiteindelijk heeft NS een belang genomen van 49% in HTM, is een gezamenlijke investeringsagenda opgesteld, zijn de eerste gezamenlijke servicewinkels geopend, is een opkomstplek voor HTM-personeel gecreëerd in leegstaande kantoorruimte op Den Haag HS en is het hoofdkantoor van HTM nu gevestigd op Den Haag Centraal. De samenwerking heeft dus al tot resultaten geleid. De verplichte aanbesteding is voorlopig van de baan…

Tijdsperiode: 2011 – 2013