Erfpachtconversie Utrecht

Vanuit mijn rol als vastgoedadviseur grondzaken bij de gemeente Utrecht raakte in betrokken en vervolgens verantwoordelijk voor de Conversieregeling Erfpachtconversie 2017. Ruim 3.500 huishoudens in Utrecht hadden een huis op erfpachtgrond, waarbij de Erfpacht nog niet eeuwigdurend was afgekocht. Dat betekende dat bij einde van afgesproken periode opnieuw voor de erfpacht moet gaan worden betaald, gebaseerd op de huidige waarde. Gezien de overspanning van de woningmarkt in Utrecht waren veel huishoudens hier vaak niet goed van op de hoogte. Een gevoelig dossier omdat hoe redelijk het voorstel ook dit duizenden huizenbezitters direct in de portemonnee ging raken.

Met mijn gemeentebrede team heb ik het hele proces doorlopen van uitdenken, opstellen, toetsen, bijstellen, publieke inspraak tot uiteindelijk goedkeuring in de gemeenteraad. Vanuit de politiek zijn complimenten geuit voor de coöperatieve opstelling en de getoonde oplossingsgerichte creativiteit. Inmiddels is al een groot deel van de huishoudens ingegaan op het inmiddels uitgebrachte voorstel.

 

Tijdsperiode: 2016 – 2017